Διαδικτυακοί τόποι με πληροφορίες για συνέδρια, εκδηλώσεις και άλλα θέματα γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος

Με αλφαβητική σειρά


Exhibit

Πύλη επιχειρηματικής ενημέρωσης για τη διεθνή συνεδριακή και εκθεσιακή αγορά

www.exporama.com

 

Greek Travel Pages

Ο Ελληνικός ταξιδιωτικός - τουριστικός οδηγός στο διαδίκτυο

www.gtp.gr

 

Παρατηρητήριο

Τουρισμός - Συνέδρια - Εταιρικές Εκδηλώσεις - Incentives

Προορισμοί -Χώροι -Πρόσωπα - Ιδέες

www.paratiritirio.travel

 

synedrio

Σύμβουλος οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων

www.synedrio.gr

 

Tourism & Property

Η ηλεκτρονική ενημέρωση της Real Events

www.t-p.gr

 

Travel Daily News

Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα

www.traveldailynews.gr

 

Travelling News

news.travelling.gr

 


Δείτε σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, με περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα, στην αντίστοιχη αγγλική σελίδα.

Designed + developed by Heliowebs