Η συνεδριακή βιομηχανία είναι ο εξειδικευμένος κλάδος των επαγγελματικών ταξιδιών που περιλαμβάνει επιχειρηματικά και επιστημονικά συνέδρια, εταιρικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και ταξίδια κινήτρων. Λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και συνεισφέρει σημαντικά στο κοινωνικό σύνολο και στις επιχειρήσεις μέσω της προώθησης της έρευνας, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας συνθηκών προσέγγισης ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες. Είναι υψηλής απόδοσης και μακροπρόθεσμης προοπτικής, βοηθά στην αναγέννηση πόλεων και θερέτρων, παρακινεί εγχώριες επενδύσεις και δίνει δυνατότητες για εισροή εσόδων από δράσεις σε άλλες χώρες.

 

 

Η σειρά των «Διεθνών Συνεδριών για τα Συνέδρια και τα Ταξίδια Κινήτρων» συγκροτείται από ετήσια επαναλαμβανόμενα διεθνή φόρουμ που αφορούν συνολικά τόσο στη συνεδριακή βιομηχανία όσο και τους προορισμούς που επιζητούν μερίδιο αυτής της αγοράς. Είναι τόπος τόπο συνάντησης και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των στελεχών του όλου των τουριστικών κλάδων, των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες προς τουριστικές, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα.

 

 

Στο πλαίσιο των «Διεθνών Συνεδρίων για τα Συνέδρια και τα Ταξίδια Κινήτρων» το ευρύ κοινό που τα παρακολουθεί έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον σημαντικό ρόλο που έχει η συνεδριακή βιομηχανία στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο και να προσεγγίσει ένα μεγάλο πλούτο γνώσεων, εμπειριών και νέων ιδεών.

 

 

Υψηλού επιπέδου ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό χώρο πραγματοποιούν παρουσιάσεις σχετικές με φλέγοντα θέματα της συνεδριακής βιομηχανίας και παρουσιάζουν λύσεις και προτάσεις για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο συνολικά αλλά και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του χώρου.

 

 

Οι σύνεδροι έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στην προσέλκυση συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων, να βρουν νέους συνεργάτες και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με υφιστάμενους πελάτες και προμηθευτές, να βελτιώσουν, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκομίσουν αναμφισβήτητα οφέλη ευρισκόμενοι σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Designed + developed by Heliowebs