Η παγκόσμια ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλες προκλήσεις συνυπάρχουν παράλληλα με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Για την Ελλάδα, η παρούσα κρίση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναθεωρήσουμε ό,τι στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξη, να επανεξετάσουμε όλα μας τα διαρθρωτικά προβλήματα και να επιταχύνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και πολιτικές που μπορούν να βγάλουν τη χώρα μας από την κρίση και να την θέσουν εκ νέου σε τροχιά ανάπτυξης.

 

Ειδικότερα όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, η παρούσα κρίση παρέχει αρκετές ευκαιρίες προβληματισμού πάνω στα αναπτυξιακά μοντέλα του παρελθόντος και του παρόντος, αρκετές δυνατότητες ενίσχυσης της οικονομικής σημασίας του τουρισμού, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία, την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Είναι, παράλληλα, μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης της συνεργασίας σε περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

 

Στο προσεχές διάστημα, η αύξηση της ανεργίας και των δημοσίων ελλειμμάτων σε όλη την Ευρώπη είναι πιθανό να οδηγήσει σε δημοσιονομικές πιέσεις, με επιπτώσεις που αναμένεται να διαφοροποιηθούν μεταξύ περιοχών και προορισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει κομβικό τομέα για την οικονομική ανάκαμψη, λόγω της δομής του, του δυναμικού του, καθώς και του σημαίνοντα ρόλου του όσον αφορά την απασχόληση. Ο τουρισμός και τα ταξίδια μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων οικονομικών προκλήσεων και για τη δημιουργία μελλοντικής σταθερότητας και αειφορίας.

 

Στην παρούσα, δύσκολη περίοδο, όπου είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, εκδηλώσεις όπως το 6ο Διεθνές Συνέδριο ΙΜΙC 2010 έχουν βαρύνουσα σημασία, καθώς βοηθούν στην επικοινωνία ιδεών και απόψεων, όπως και τεχνογνωσίας, που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά και με πολλούς τρόπους τους επαγγελματίες του τουρισμού.

 

Γιώργος Τσακίρης

Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

 

Designed + developed by Heliowebs